FANDOM


Şifacı, Habitica vatandaşlarının 10. seviyeye geldiklerinde seçebilecekleri bir sınıftır.

Şifacılar hasara karşı yüksek savunmaya sahiptir ve hızlıca tecrübe ile mana kazanabilirler. Yetenekleri kendilerini ve gruplarındaki diğer oyuncuları iyileştirmelerine, gruplarına savunma kutsaması yapmalarına ve işlerin kırmızılığını azaltarak kendilerine verdikleri hasarı azaltmalarına olanak tanır. Güçlü canavarlarla yapılan savaşlarda sağlık artışı sağladıkları için değerli müttefiklerdir.

FaydalarıEdit

 • Şifacılar aksatılan Günlük İşlerin ve olumsuz Alışkanlıkların verdiği hasarı azaltan Bünye özelliği üzerinde uzmanlaşırlar. Bu çokça zorlayıcı Günlük İşi olan veya sıklıkla olumsuz alışkanlıklar sergileyen oyuncular için kullanışlı olabilir.
 • Şifacılar canavar savaşlarında fazla hasar vermezler ancak diğer grup üyelerini hayatta tutarak paha biçilemez bir rol oynarlar. Şifacıların Bünye kutsaması yeteneği (Koruyucu Aura) grubu canavar hasarına karşı savunmamasına rağmen, Şifacılar ölümü şu yollarla engelleyebilir:
  • Hayır Duası yeteneği sayesinde kendilerinin ve grup üyelerinin sağlık puanlarını yenileyerek
  • Kendilerinin ve grup üyelerinin Bünye özelliğini kutsayıp aksayan Günlük İşlerden ve kötü Alışkanlıklardan gelen ek hasarı azaltarak
 • Dağlayan Aydınlık yeteneği Şifacıların mücadele dışı işlerinin kırmızılığını azaltmalarına ve akabinde tamamlanmayan Günlük İşlerden aldıkları hasarı azaltmalarına imkan tanır.

Şifacı, Günlük İşleri ve Alışkanlıkları ile ilgili zorluk çeken kişiler ve gruplar için ideal, affedici bir sınıftır. Eğer bir oyuncu hasar vermeye odaklanmak istemiyorsa, Şifacı olabilir ve hem kendini hem de grup üyelerini savaş esnasında desteklemeye odaklanabilir.

YeteneklerEdit

 • Yeteneklerin ve kutsamaların nasıl işlediğine dair daha fazla bilgi için Yetenekler ve Kutsama sayfalarını ziyaret et.
 • Tüm yeteneklerin etkileri, grup üyelerininkilerden bağımsız olarak yalnızca yeteneği uygulayanın uygulama anındaki özelliklerine bağlıdır.
 • Bazı yetenekler aynı zamanda üzerine uygulandıkları işin değerinden de etkilenir.
 • Bazı yetenekler üzerine uygulandıkları işin değerini değiştirir. Devam eden işin kendisi üzerindeyse bir etkileri olmaz.
 • Yetenekler bir işi asla tamamlanmış olarak işaretlemez. Bir işin üzerinde yetenek kullanmadan önce veya sonra, işi tamamlamak zorunda değilsin. Tamamlanmış veya tamamlanmamış işler üzerinde yetenek kullanılabilir.
 • Grubu kutsayan tüm yetenekler, aksi belirtilmediği sürece yeteneği kullananı da kutsar.
 • Kutsamalar anında geçerli olur ve her grup üyesinin sıradaki Gün Bitimine kadar da etkileri devam eder.
 • Yetenekler, aksi belirtilmediği sürece görevleri etkilemezler.
 • Her yeteneği uyguladığındaki kesin etkilerini öğrenmek için Kullanıcı Verileri Görüntüleme Aracı üzerindeki "Yetenekler ve Kutsamalar" bölümünü incele.

İyileştirici Işık
İkon Shop heal
MP Tutarı 15 MP
Açıldığı Seviye 11
Hedef Oyuncu
Açıklama Işık vücudunu sarar, yaralarını iyileştirir. Sağlığını geri kazanırsın! (Baz alınan: Bünye ve Zeka)
Etkiyi Maksimuma Çıkarmak Etkiyi arttırmak için Bünye ve/veya Zekayı maksimuma çıkar (ikisi de aynı etkiye sahiptir).
Kritik Vuruş? Gerçekleşmez.
Notlar Oyuncunun Sağlığını arttırır (Sağlık 50'nin üzerine çıkamaz).
Hesaplama İyileşme = (CON + INT + 5) × 0.075
Örnekler CON+INT=50 iken 4 HP iyileşirsin.

CON+INT=200 iken 15 HP iyileşirsin.

Değişimler Yok

Dağlayan Aydınlık
İkon Shop brightness
MP Tutarı 15 MP
Açıldığı Seviye 12
Hedef Oyuncu
Açıklama Bir ışık hüzmesi işlerinin gözünü kamaştırır. Daha mavi ve daha az kırmızı hale gelirler! (Baz alınan: Zeka)
Etkiyi Maksimuma Çıkarmak Etkiyi arttırmak için Zekayı maksimuma çıkar.
Kritik Vuruş? Gerçekleşmez.
Notlar Oyuncunun mücadele dışı tüm Alışkanlıklarının, Günlük İşlerinin ve Yapılacaklarının değerini yükseltir (daha mavi / daha az kırmızı yapar).
Hesaplama Azalan Kırmızılık = 4 * (INT / (INT + 40))
Örnekler INT=50 iken kırmızılığı 2.22 miktarında azaltırsın

INT=200 iken kırmızılığı 3.33 miktarında azaltırsın

Değişimler Artık daha güçkü

4'te sınırlı değildir ancak azalan geri dönüşler benzer bir etki doğurur
Artık sadece mücadele dışı işlerde etkili

Koruyucu Aura
İkon Shop protectAura
MP Tutarı 30 MP
Açıldığı Seviye 13
Hedef Grup
Açıklama Grubuna siper olup onları zararlardan korursun. Tüm grubun Bünye ile kutsanır! (Baz alınan: Kutsanmamış Bünye)
Etkiyi Maksimuma Çıkarmak Etkiyi arttırmak için Bünyeyi özellik puanları veya ekipmanlarla maksimuma çıkar (Bünye kutsamaları bu yeteneği daha güçlü hale getirmez).
Kritik Vuruş? Gerçekleşmez.
Notlar Gruptaki tüm oyuncuların Bünyesini arttırır.
Hesaplama CON Kutsaması = 200 * Kutsanmamış CON /(Kutsanmamış CON + 200)
Örnekler Kutsanmamış CON=25 için, sen ve grubun ek olarak 22.2 CON alırsınız

Kutsanmamış CON=125 için, sen ve grubun ek olarak 76.9 CON alırsınız

Değişimler Artık daha güçlü

Azalan geri dönüşler kullanır
200'de sınırlı değildir ancak azalan geri dönüşler benzer bir etki doğurur
Yeteneğin gücünü belirlemek için kutsanmamış özelliği kullanır

Hayır Duası
İkon Shop heallAll
MP Tutarı 25 MP
Açıldığı Seviye 14
Hedef Grup
Açıklama Rahatlatıcı bir aura etrafını kaplar. Tüm grubun sağlığını geri kazanır! (Baz alınan: Bünye ve Zeka)
Etkiyi Maksimuma Çıkarmak Etkiyi arttırmak için, Bünye ve/veya Zekayı maksimuma çıkar (ikisi de aynı etkiye sahiptir).
Kritik Vuruş? Gerçekleşmez.
Notlar Gruptaki tüm oyuncuların Sağlığını arttırır. (Sağlık 50'nin üstüne çıkamaz).
Hesaplama İyileşme = (CON + INT + 5) × 0.04
Örnekler CON+INT=50 iken 2 HP iyileştirirsin.

CON+INT=200 iken 8 HP iyileştirirsin.

Değişimler Yok

EkipmanEdit

Dosya:Ultimate-healer.png
Şifacıların Temel Ekipmanlarının tamamını toplamak, oyuncuya En İyi Ekipman - Şifacı başarısını kazandırır. Temel Şifacı ekipmanının tümünü satın almak 1205 altına mal olur.

Büyük Gala setlerinin her biri toplamda 310 altın tutar.

İsim

Görünüm

Fiyat (Altın)

Etki Açıklama Notlar
 
Acemi Değneği
Novicerod
0 Bir fayda sağlamaz. Eğitimdeki şifacılar için. Başlangıç ekipmanı.
Mürit Değneği
Acolyterod
20 Zekayı 2 puan arttırır. Bir şifacının kabul töreni esnasında üretildi. Acemi Değneği gerektirir.
Kuvars Değnek
Quartzrod
30 Zekayı 3 puan arttırır. Şifa verici özellikte bir mücevher ile taçlandırılmış. Mürit Değneği gerektirir.
Ametist Değnek
Amethystrod
45 Zekayı 5 puan arttırır. Zehri bir dokunuşta arıtır. Kuvars Değnek gerektirir.
Tabip Değneği
Priestrod
65 Zekayı 7 puan arttırır. Bir şifa aracı olduğu kadar makam nişanı da. Ametist Değnek gerektirir.
Kraliyet Değneği
Royalcrosier
90 Zekayı 9 puan arttırır. Bir hükümdarın, ya da sağ kolu olabilecek birinin elini süslemeye layıktır. Tabip Değneği gerektirir.
Altın Değnek
Goldencrosier
120 Zekayı 11 puan arttırır. Ona bakan herkesin acılarını dindirir. Kraliyet Değneği gerektirir.

İsim

Görünüm

Fiyat (Altın)

Etki Açıklama Notlar
 
Mürit Cübbesi
Acolyterobe
30 Bünyeyi 6 puan arttırır. Tevazu ve gaye göstergesi giysi.
Hekim Cübbesi
Medicrobe
45 Bünyeyi 9 puan arttırır. Savaşta kendini yaralılara yönelmeye adamışlar giyer. Mürit Cübbesi gerektirir.
Muhafız Pelerini
Defendervestment
65 Bünyeyi 12 puan arttırır. Şifacının kendi gücünü, zararı uzaklaştırmak için içe döndürür. Hekim Cübbesi gerektirir.
Tabip Pelerini
Priestvestment
90 Bünyeyi 15 puan arttırır. Otoriteyi yansıtır ve lanetleri yok eder. Muhafız Pelerini gerektirir.
Kraliyet Pelerini
Royalvestment
120 Bünyeyi 18 puan arttırır. Kralların hayatlarını kurtaranların giysisi. Tabip Pelerini gerektirir.

İsim

Görünüm

Fiyat (Altın)

Etki Açıklama Notlar
 
Kuvars Taç
Quartzcirclet
15 Zekayı 2 puan arttırır. Eldeki işe odaklanmak için yapılmış cevherli baş aksesuarı.
Ametist Taç
Amethystcirclet
25 Zekayı 3 puan arttırır. Alçakgönüllü bir ustalık için bir tutam lüks. Kuvars Taç gerektirir.
Safir Taç
Sapphire circlet
40 Zekayı 5 puan arttırır. Acı çekenlere, kurtuluşun yaklaştığını bildirircesine parıldar. Ametist Taç gerektirir.
Zümrüt Tacı
Emeralddiadem
60 Zekayı 7 puan arttırır. Hayat ve büyüme aurası yayar. Safir Taç gerektirir.
Kraliyet Tacı
Royaldiadem
80 Zekayı 9 puan arttırır. Kral, kraliçe ve mucize işçileri için. Zümrüt Tacı gerektirir.

İsim

Görünüm

Fiyat (Altın)

Etki Açıklama Notlar
 
Hekim Kalkanı
Medicbuckler
20 Bünyeyi 2 puan arttırır. Rahatça bırakılabilir, böylece bir elini bandajlama için boşaltabilirsin.
Uçurtma Kalkan
Kiteshield
35 Bünyeyi 4 puan arttırır. İyileşme sembolünü taşıyan, uca doğru sivrilen kalkan. Hekim Kalkanı gerektirir.
Koruyucu Kalkan
Hospitalershield
50 Bünyeyi 6 puan arttırır. Müdafaacı şövalyelerin geleneksel kalkanı. Uçurtma Kalkan gerektirir.
Kurtarıcı Kalkan
Saviorshield
70 Bünyeyi 9 puan arttırır. Sana hedef alınanlar kadar, yakınlarındaki masumlara nişan alınan darbeleri de durdurur. Koruyucu Kalkan gerektirir.
Kraliyet Kalkanı
Royalshield
90 Bünyeyi 12 puan arttırır. Kraliyetin savunmasına kendini en çok adayanlara verilir. Kurtarıcı Kalkan gerektirir.

Seasonalshop closed
Şu anda süren bir Büyük Gala bulunmuyor ve Mevsimsel Dükkan kapalı.

Büyük Gala EkipmanıEdit

Bu tablo, tüm Büyük Galalardaki özel sınıf ekipmanlarını gösterir. Bu ekipmanlar her Büyük Galada açılan Mevsimsel Dükkanda satışa sunulur.

Yıl/Büyük Gala/Eşya Seti Silah Zırh Başlık Kalkan Aksesuar
2016
Yaz Eğlencesi
Denizatı Şifacısı
Weapon special summer2016Healer
İyileştiren Çatal
Broad armor special summer2016Healer
Denizatı Kuyruğu
Head special summer2016Healer
Denizatı Miğferi
Shield special summer2016Healer
Deniz Yıldızı Kalkanı
2016
Bahar Şenliği
Sıçrayan Tavşan
Weapon special spring2016Healer
Bahar Çiçeklerinden Asa
Broad armor special spring2016Healer
Kabarık Tavşan Pantolonu
Head special spring2016Healer
Çiçeklenen Taç
Shield special spring2016Healer
Çiçekli Kalkan
HeadAccessory special spring2016Healer
Mor Tavşan Kulakları
2015-2016
Kış Karnavalı
Şölen Perisi
Weapon special winter2016Healer
Konfeti Bombası
Broad armor special winter2016Healer
Şölen Perisi Pelerini
Head special winter2016Healer
Peri Kanadı Miğferi
Shield special winter2016Healer
Peri Hediyesi
2015
Güz Festivali
İksirci
Weapon special fall2015Healer
Bataklık Çamuru İksiri
Broad armor special fall2015Healer
İksirci Kaftanı
Head special fall2015Healer
Kurbağa Şapkası
Shield special fall2015Healer
Karıştırma Çubuğu
2015
Yaz Eğlencesi
Dalyan Gibi Denizci
Weapon special summer2015Healer
Dalgaların Asası
Broad armor special summer2015Healer
Denizcinin Zırhı
Head special summer2015Healer
Denizcinin Kepi
Shield special summer2015Healer
Dalyan Gibi Kalkan
Body special summer2015Healer
Denizcinin Boyun Atkısı
2015
Bahar Şenliği
Rahatlatıcı Kedicik
Weapon special spring2015Healer
Kedi Çıngırağı
Broad armor special spring2015Healer
Rahatlatıcı Kedi Kostümü
Head special spring2015Healer
Rahatlatıcı Taç
Shield special spring2015Healer
Desenli Yastık
HeadAccessory special spring2015Healer
Yeşil Kedi Kulakları
2014-2015
Kış Karnavalı
Yatıştırıcı Kayakçı
Weapon special winter2015Healer
Yatıştırıcı Değnek
Broad armor special winter2015Healer
Kayak Giysisi
Head special winter2015Healer
Sokulgan Kulaklık
Shield special winter2015Healer
Yatıştırıcı Kalkan
2014
Güz Festivali
Mumya Hekim
Scarab wand
Bokböceği Asası
Gauzy gear
Tüllü Kıyafet
Head bandages
Kafa Bandajları
Jeweled shield
Mücevherli Kalkan
2014
Yaz Eğlencesi
Resif Denizşifacısı
Weapon special summerHealer
Sığ Suların Asası
Broad armor special summerHealer
Denizşifacısı Kuyruğu
Head special summerHealer
Mercan Taç
Shield special summerHealer
Sığ Suların Kalkanı
Body special summerHealer
Mercan Gerdanlık
2014
Bahar Şenliği
Sevgi Dolu Köpecik
Lovelybone
Sevimli Kemik
Fuzzypup
Tüylü Köpecik Cübbesi
CrownFriendship
Dostluk Tacı
Squeakyball
Nihai Korumanın Ciyaklayan Topu
Yellowdogears
Sarı Köpek Kulakları
2013-2014
Kış Karnavalı
Kar Tanesi
SnowflakeWand
Kar Tanesi Asası
SnowflakeRobe
Kar Tanesi Cübbesi
SnowflakeCrown
Kar Tanesi Tacı
SnowflakeShield
Kar Tanesi Kalkanı


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.