Habitica Wikia
Advertisement

Lista codziennych, wraz z przykładowymi zadaniami.

Codzienne są używane, by śledzić zadania zaplanowane w sposób powtarzalny. To pozwala graczowi na wprowadzenie zadań w ich codziennym życiu (na przykład: ćwiczenia fizyczne lub używanie nici dentystycznej) lub śledzenie ich w określone dni tygodnia (na przykład coniedzielny telefon to mamy). By zobaczyć inne przykłady codziennych, spójrz na Przykładowe Codzienne. Nie ma górnego limitu na liczbę codziennych.

Zauważ, że pomimo nazwy "Codzienne" gracz może ustawić zadania tak, by powtarzały się w innych odstępach czasu (na przykład co dwa dni albo w każdą sobotę). Więcej instrukcji znajdziesz poniżej.

Efekty Codziennych

Nagrody

Po wykonaniu Codziennego, staje się ono szare, a gracz zdobywa doświadczenie, punkty złota, manę, szansę na zdobycze (po ukończeniu co najmniej dwóch zadań) lub uderzenie krytyczne, a seria zadania zwiększa się o jeden.

Przykładowa nagroda za wykonanie codziennego.

Poziom zdobytej many nie zależy od historii danego zadania; gracz zdobywa 1 punkt many lub 1% maksymalnego poziomu many, zależnie od tego, która z wartości jest wyższa.

Seria

Codzienne mają pole do zaznaczenia, kiedy zadanie zostanie wykonane. Habitica zapamiętuje, ile dni pod rząd zadanie zostało odhaczone w Serii. Im dłuższa seria, tym większe korzyści, opisane dokładniej w artykule o Seria.

Misje

Jeśli gracz uczestniczy w misji, każde ukończone codzienne zada obrażenia bossowi lub lub da szansę na znalezienie przedmiotu misji. Znalezienie przedmiotów lub obrażenia są aktywowane po Cronie. Wtedy też w czacie drużyny pojawi się informacja o całości zadanych oraz otrzymanych obrażeń bądź znalezionych przedmiotów.

Odznaczanie Codziennego

Gracz może odznaczyć wcześniej zaznaczone zadanie. Kolor Codziennego wraca wtedy do normy, a Seria jest zmniejszana o jeden. Gracz traci punkty doświadczenia, złota i many, które otrzymał za ukończenie tego codziennego. Występuje błąd , przez który obrażenia zadane bossowi nie zostają usunięte, więc cykliczne zaznaczanie i odznaczanie codziennych może psuć ideę misji. Gdy podczas zaznaczania Codziennego pojawia się zdobycz, nie zostanie ona usunięta po odznaczeniu go. Takie działanie jest zamierzone (porównaj z Issue #4626). Jest ono wykorzystywane przez niektórych graczy przy tworzeniu studni życzeń.

Aktywne Codzienne

Nowo stworzone Codzienne są aktywne od razu i są zaplanowane każdego dnia. Gracz może zmienić harmonogram Codziennego w ustawieniach (dokładna instrukcja poniżej). Zaplanowane na dany dzień Codzienne ma kolor od czerwonego do niebieskiego, w zależności od jego wartości. Zadania niezaplanowane są szare, bez względu na to, czy zostały ukończone.

Nieukończone Codzienne

Jeśli Codzienne nie zostanie zaznaczone do końca dnia, gracz traci punkty życia, a Seria jest resetowana do zera. Jeśli gracz bierze udział w misji z bossem, boss zadaje obrażenia graczowi oraz wszystkim członkom drużyny uczestniczącym w misji, chyba że odpoczywa w gospodzie. Odnowi też mniej many po cronie.

Nieaktywne Codzienne również mogą być odhaczane. Otrzymuje się wtedy typowe nagrody. Jego nieukończenie nie zadaje jednak obrażeń ani nie zmniejsza Serii.

Inne efekty

Jeśli gracz konsekwentnie odznacza Codzienne, z czasem będzie otrzymywał za nie mniej punktów złota i życia. Jednakże będzie też otrzymywał mniej obrażeń, jeśli codzienne zostanie pominięte co jakiś czas. Mniejsza ilość punktów złota za ukończenie zadania jest częściowo rekompensowana nagrodą za zwiększenie Serii.

Jeśli gracz rzadko zaznacza Codzienne, opuszczone zadania będą powodować większe straty punktów życia. Jednakowoż zaznaczenie takich Codziennych powodować będzie zdobywanie większych ilości złota i doświadczenia. Taki sposób nagradzania ma na celu zachęcić graczy do pracy nad swoimi słabościami.

Tworzenie listy Codziennych

  

Aby stworzyć listę Codziennych:

Clipart-rosemonkeyct-reading.png
 • Dodaj jedno lub więcej Codziennych tak, by pasowały do twoich osobistych celów - Radzi się zacząć od mniejszej listy, aby uniknąć przytłoczenia niemożliwym planem dnia. Łatwiej jest dodać więcej zadań później (bez uczucia, że się oszukuje), niż przesadzić i musieć usuwać lub "wyszarzać" elementy.
 • Dostosuj ustawienia każdego Codziennego - Patrz: "Zaawansowane opcje" poniżej.
 • Zacznij działać!

Dodaj nowe Codzienne

Wprowadzanie nowego codziennego.

Oto dokładna instrukcja dodania zadania do twojej listy w wersji na komputer:

 1. Kliknij szare pole "Dodaj Codzienne" pod napisem "Codzienne" (po kliknięciu zmieni ono kolor na białe). Następnie wpisz nazwę nowego Codziennego i wciśnij enter. Możesz także użyć zielonego przycisku z plusem po prawej stronie i wybrać "Codzienne" – wtedy od razu przejdziesz do okna edycji. Przykładowo, jeśli chcesz częściej sprzątać kuchnię, wpisz "Posprzątaj w kuchni".
 2. Naciśnięcie przycisku enter albo zapisanie nowego zadania umieści nowe Codzienne na górze listy.
 3. Kliknij tytuł lub białe pole codziennego, by otworzyć edytor.

  Jeśli masz problem z tym zadaniem (w tym przypadku, sprzątaniem kuchni), poleca się zwiększyć trudność zadania. Im wyższy poziom trudności zadania, tym bardziej będzie cię ono motywować do jego ukończenia. Dokładniejszy opis poziomu trudności znajduje się poniżej. Aby zmienić poziom trudności, wejdź do edytora zadania, klikając na białe pole Codziennego (jego tytuł).

I to wszystko! Właśnie dodałeś(-aś) nowe Codzienne. Przeczytaj sekcję poniżej, by dowiedzieć się, jak zmienić opcje tak, by jak najlepiej dopasować Codzienne do twoich potrzeb.

Dodawanie wielu Codziennych

Wiele zadań naraz.png

Aby dodać wiele Codziennych naraz poprzez pole "Dodaj Codzienne", oddziel każde zadanie, przytrzymując Shift podczas naciskania Enter. Kiedy użyjesz samego Entera, wszystkie pojawią się na liście codziennych jednocześnie.

Aby dodać wiele Codziennych z określonymi tagami, wybierz tagi (po prawej stronie wyszukiwarki zadań), zanim dodasz zadania.

Edycja Codziennego

Edycja Codziennego.png Kliknij na białe pole Codziennego, by przejść do jego edytora.
Początek Listy.png
Lista: Gracze mogą korzystać z list, by lepiej kontrolować pomniejsze zadania.
Tytuł Codziennego.png
Tytuł: Nazwa Codziennego. Można w nim używać emotikonów i formatowania.
Notatki Codziennego.png
Notatki: Informacje o Codziennym. Pojawiać się będą pod tytułem. Notatki mogą służyć do opisania szczegółów zadania, zapisywania postępów, dodania uwag albo co dokładnie oznacza zadanie, jeśli jego nazwa jest zgrywalizowana.
Data rozpoczęcia.png
Data rozpoczęcia: Gracz może wpisać datę w przyszłości, od której zadanie będzie aktywne. Przed nastaniem tej daty pozostanie ono szare i nie będzie powodowało utraty punktów życia. Data rozpoczęcia wpływa na harmonogram zadania. Przykładowo, jeśli Codzienne zaczyna się 30 sierpnia i powtarza się miesięcznie, będzie ono aktywne 30 dnia każdego miesiąca.
Sposób powtarzania.png
Sposób powtarzania: Codzienne może się powtarzać codziennie, tygodniowo, miesięcznie lub rocznie. Szczegółowy opis znajduje się w sekcji "Powtarzanie".
Tagi Edytor.png
Tagi: Tagi pomagają ci uporządkować znaczną ilość zadań poprzez stworzenie dla nich kategorii. Jest to przydatne, gdy masz wiele codziennych lub chcesz skupić się na konkretnym typie zadań.
Żołte menu wyboru poziomu trudności.png
Trudność: Zadania o trudności "Banał" będą nagradzane mniejszą ilością złota, ale spowodują mniejsze obrażenia przy pominięciu ich. Średnie i trudne zadania będą nagradzane większą ilością złota, ale obrażenia również będą większe. Gracz powinien dopasować trudność do trudności zadania w rzeczywistości.

Dawny widok atrybutów zadania.

Atrybut: Jest to funkcja opcjonalna, obecnie niedostępna z głównej strony Habitica (wciąż jednak dostępna poprzez aplikację mobilną). Jeśli "automatyczne przydzielanie" punktów statystyk jest włączone, będą one przydzielane na podstawie wykonywanych zadań. Więcej informacji oraz instrukcja dostosowania atrybutów zadań znajduje się w sekcji "Atrybuty."
Przywracanie Serii.png
Dostosuj Serię: Ręcznie przywróć utraconą Serię z powodu problemów z synchronizacją lub powodów osobistych.
Zapisywanie Codziennych.png
Zapisz: Nie zapomnij kliknąć tego przycisku, aby zachować zmiany!

Listy

Przykładowa lista

Czasami zadanie, takie jak "Posprzątaj kuchnię", składa się z wielu podzadań. Gracze mogą korzystać z list przy Codziennych, by lepiej sobie z nimi radzić. Jeśli gracz nie zaznaczy Codziennego, zaznaczenie wykonanych podzadań zmniejszy obrażenia i zwiększy ilość odnowionej many.

Aby przeczytać pełen opis list, przejdź na stronę Listy.


Powtarzanie

Jest kilka opcji powtarzania. Codzienne może się powtarzać co ileś dni, tygodni, miesięcy lub lat. Data rozpoczęcia wpływa na to, kiedy Codzienne będzie aktywne (np. jeśli jest to 30 sierpnia, zadanie powtarzające się co miesiąc będzie aktywnie 30 dnia każdego miesiąca).

Do wyboru są cztery główne opcje "Sposobu powtarzania": codziennie, tygodniowo, miesięcznie i rocznie. Pod tą listą znajduje się pole "Powtórz co", dzięki któremu można dostosować, jak często zadanie będzie się powtarzało (np. powtórz co 2 dni). Niektóre sposoby dają dodatkowe możliwości dostosowania harmonogramu Codziennego, zawarte w opisach poniżej.

Codziennie

Powoduje, że Codzienne powtarza się co wybraną liczbę dni, wpisaną w polu "Powtórz co". "Powtórz co 1" powoduje, że aktywuje się codziennie. Za to "Powtórz co 0" sprawia, że nigdy się nie aktywuje (to Codzienne zawsze będzie szare).

Jeśli Codzienne powtarza się co dwa lub więcej dni, pierwszy aktywny dzień jest dniem daty początkowej. Przykładowo, jeśli powtarza się co dwa dni, będzie aktywne dnia daty początkowej, nieaktywne dnia następnego, aktywne jeszcze następnego, itd.

Cykl ten nie zależy od tego, czy Codzienne zostało ukończone lub pominięte. Jedynym sposobem na zmianę harmonogramu jest dostosowanie go w ustawieniach. Przykładowo, jeśli gracz używał przez jakiś czas Codziennego powtarzającego się co trzy dni, ale potrzebuje jednego dnia przerwy, po którym rozpocznie cykl na nowo, powinien zmienić datę początkową tak, by pominąć jeden dzień.

Tygodniowo

Powoduje, że Codzienne jest aktywne w określone dni tygodnia, wybierane w sekcji "Powtórz w". Niewybranie żadnego dnia sprawi, że Codzienne nigdy się nie aktywuje (będzie "Szarym Codziennym").

Pole "Powtórz co" dla tej opcji nadal jest dostępne. Jeśli Codzienne ma się powtarzać każdego tygodnia, powinno mieć wartość 1. Jeśli co dwa – wartość 2. Wartość 0 sprawi, że Codzienne nigdy nie aktywuje (Szare Codzienne).

Miesięcznie

Zadanie powtarzane co miesiąc może się powtarzać np. w czwarty piątek miesiąca.

Daje dwie możliwości powtarzania w sekcji "Powtórz w": "Dzień miesiąca" (np. czternasty dzień każdego miesiąca) lub "Dzień tygodnia" (np. pierwszy poniedziałek każdego miesiąca).

Ten dzień miesiąca lub tygodnia określa data początkowa. Przykładowo, jeśli chcesz, żeby twoje Codzienne powtarzało się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, wybierz "Dzień tygodnia" w sekcji "Powtórz w". Następnie ustaw datę początkową na pierwszy poniedziałek pierwszego miesiąca, w którym będzie ono aktywne. Tak samo jak w poprzednich opcjach, pole "Powtórz co" zmienia, co ile miesięcy Codzienne będzie aktywne. Wartość 1 sprawi, że to będzie każdy miesiąc, 2 – co dwa miesiące, itd. Wartość 0 sprawi, że nigdy nie będzie aktywne (Szare Codzienne).

Jeśli dzień, na które przypada zadanie, nie występuje w danym miesiącu, aktywuje się ono zamiast tego ostatniego dnia miesiąca. Przykładowo, jeśli ma się powtarzać 31. dnia każdego miesiąca, będzie ono aktywne ostatniego dnia każdego miesiąca. Jeśli ma się powtarzać 29. dnia każdego miesiąca, data zmieni się na 28 tylko w lutym (jeśli nie ma roku przystępnego).

Rocznie

Jeśli chcesz, żeby Codzienne powtarzało się tylko raz do roku, wybierz opcję "Rocznie". Data rozpoczęcia będzie oznaczała dzień, w którym Codzienne się aktywuje. Pole "Powtórz co" umożliwia ustawienie Codziennego tak, by powtarzało się co rok, dwa lata, itd. Jeśli wartość w tym polu będzie równa 0, Codzienne nigdy się nie aktywuje (Szare Codzienne).

Zaawansowane opcje

Każde zadanie jest unikalne, a zaawansowane opcje pozwalają graczowi na dopasowanie go do rzeczywistości.

Data rozpoczęcia

Tutaj można wpisać datę w przyszłości, przy której Codzienne ma się stać aktywne. Przed tą datą zadanie nie będzie powodować obrażeń. Ta opcja pozwala wprowadzać Codzienne, które chcesz wykonywać w przyszłości, ale nie potrzebujesz ich natychmiast.

Przykłady korzystania z daty rozpoczęcia:

 • Jesteś na wakacjach i nie potrzebujesz swoich Codziennych związanych z pracą. Zamiast odznaczania wszystkich dni tygodnia, jedyne co musisz zrobić to ustawić datę rozpoczęcia na pierwszy dzień powrotu do pracy. Dzięki temu Codzienne będą szare przez całe wakacje.
 • Tworzysz nowe Codzienne, które powinno być aktywne co 3 dni, licząc od pojutrza. Wtedy powinieneś ustawić datę rozpoczęcia na pojutrze.
 • Żeby uaktywnić Codzienne dzisiaj, ustaw datę rozpoczęcia na dziś lub jakiś dzień w przeszłości.

Trudność

Widok wyboru poziomu trudności.

Dostępne poziomy trudności to banał, łatwe, średnie i trudne. Początkowy poziom trudności zadania ustawiany jest jako łatwy. Zadania o trudności Banał będą nagradzane mniejszą ilością złota, ale spowodują mniejsze obrażenia przy pominięciu ich. Średnie i trudne zadania będą nagradzane większą ilością złota, ale obrażenia również będą większe. Gracz powinien dopasować trudność do trudności zadania w rzeczywistości. Przykładowo, jeśli używanie nici dentystycznej jest dla ciebie łatwiejsze od mycia naczyń, nie powinny być one na tym samym poziomie trudności. Przy dostosowywaniu poziomu trudności ważne jest to, jak trudne jest ono dla ciebie, nie dla innych. Jeśli mycie zębów jest dla ciebie wyjątkowo trudne, nawet jeśli nie jest takie dla twoich przyjaciół, powinieneś(-aś) ustawić "Mycie zębów" na trudne. Poziom trudności w Habitica jest subiektywny i będzie się różnił między graczami, nawet jeśli mają takie same zadanie.

Atrybuty

Jeśli opcja automatycznej alokacji opartej na zadaniach jest włączona, codzienne mogą mieć ustawiony konkretny atrybut. Do tego trzeba przypisać zadaniu jedną z czterech statystyk. Niestety, na komputerze ta funkcja jest dostępna wyłącznie poprzez narzędzie dostosowywania zadań. Wprowadź swoje dane API, dostępne w opcjach. W kolumnie "attribute" kliknij na podkreśloną niebieskimi kropkami statystykę i wybierz odpowiednią. Domyślnie jest to Siła. Zmiana zostanie od razu wysłana do Habitica. Następnym razem, gdy uzyskasz poziom, punkt zostanie przypisany do tej statystyki, której zadania zyskały najwięcej na wartości. Radzi się przed wykonaniem jakichkolwiek zmian zapisać kopię swoich danych na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych problemów bądź niezgodności. Przejdź do ustawień. W zakładce "Eksport danych" wybierz format JSON pod nagłówkiem "Dane użytkownika".

Dostosuj Serię

Ręcznie przywróć Serię utraconą z powodu błędu synchronizacji lub powodów osobistych. Patrz też: Przywróć licznik Serii.

Szare Codzienne

Jeśli jakieś Codzienne jest szare, to znaczy, że:
Ukończone Szare Codzienne.png
Gracz już odhaczył to zadanie.
Szare Codzienne.png
Zadanie nie jest zaplanowane na ten dzień. Gracz:


 • Nie straci punktów życia za niewykonanie zadania.
 • Nie przerwie licznika Serii za niewykonanie zadania.
 • Może wykonać to zadanie i otrzymać za nie złoto oraz zwiększyć serię.
 • Może zadać obrażenia bossowi wykonując to zadanie.

Więcej informacji znajdziesz w Co przedstawiają kolory zadań?

Jeśli masz trudności ze zrozumieniem reguł kolorowania Codziennych, kieruj się powiedzonkiem Pomocnika Habitica : "Od niebieskich po czerwone rzeczy wciąż są niezrobione, jeśli są już wyszarzone, dziś są już zaliczone".

Lista Zadań w Szarych Codziennych

Jeśli zaznaczysz Szary Codzienny jako wykonany, następnego dnia wszystkie podpunkty z jego listy zostaną odznaczone przez system - informacja o postępie w podpunktach nie zostanie przeniesiona na następny dzień.

Jeśli jednak NIE zaznaczysz całego Szarego Codziennego zadania jako wykonane, a jedynie poszczególne podpunkty z listy, twoje odhaczenia będą widoczne następnego dnia. Możesz sprawdzić zastosowanie takich rzeczy w artykule o listach.

Alternatywne zastosowania Szarych Codziennych

Oprócz podstawowej funkcji wskazywania, że zadanie zostało już wykonane lub nie jest planowane na obecny dzień, Szare Codzienne mogą być pomocne do innych rozwiązań. (Zobacz także zastosowania bezstronnych nawyków.)

Zadania długoterminowe

Szare Codzienne mogą przedstawiać zadania wykonywane raz w tygodniu. Przez to, że można je wykonać w dowolnym momencie i wciąż otrzymać za nie złoto, doświadczenie oraz utrzymywać ciągłość Serii, są one przydatne w zadaniach bez ścisłych ram czasowych.

Gracze, którzy wolą utrzymać swoje listy Do-Zrobienia jako raczej niezwłoczne zadania mogą śledzić postęp celów długoterminowych lub utrzymywać Szare Codzienne jako kompleksowy ogląd postępów. Szare Codzienne z celami SMART albo listą zadań mogą ułatwić podgląd kolejnych planowanych kamieni milowych.

Szare codzienne używane do rozdzielania zadań.

Nagłówki

Poprzez odznaczenie wszystkich dni w danym Codziennym, można stosować go jako separator albo nagłówek korzystając ze znaczników formatowania Habitica, by lepiej zorganizować swoje Codzienne.

Przygotowania

Szare Codzienne mogą być używane jako zadania, które gracz chce utrzymać jako ewentualne Codzienne bez ryzyka utraty punktów życia albo gdy chce wypróbować nowe przyzwyczajenia.

Niektórzy gracze wykupują nagrodę, które pozwala na zmianę danego Codziennego na nieaktywne, jeśli nie są w stanie go wykonać tego dnia. Odznaczają je zanim system zaliczy je jako niewykonane. Płacenie złotem w zamian za utratę punktów życia może być dobrą alternatywną motywacją.

Sprawdzianie wczorajszej aktywności

Sprawdzanie wczorajszej aktywności w aplikacji na iOS.

Zaimplementowane 5 lipca 2017 roku, pozwala to na odhaczanie Codziennych, które zostały ukończone poprzedniego dnia, lecz z jakiegoś powodu ich nie odhaczono. Zalogowanie się po ustawionym początku dnia (aktywowaniu Cronu) wywołuje okno ze wszystkimi Codziennymi, które były zaplanowane wczoraj, a nie zostały odhaczone. Jest to ostatnia szansa na ich zaznaczenie i uniknięcie obrażeń. Jeśli gracz nie będzie się logować do Habitica przez kilka dni, okienko to pokaże te Codzienne, które były zaplanowane tego dnia, w którym ostatnio używał Habitica. Gracz aktywuje wtedy Cron tylko raz.

Inną metodą na zaznaczanie wczorajszych zadań są "Wczorajsze Codzienne".

Wczorajsze Codzienne

Zaznaczanie niektórych zadań tego samego dnia może być uciążliwe, zwłaszcza kiedy wykonujemy je późno - np: "wyłącz telefon i komputer przed 21:00". W takich przypadkach dobrym sposobem jest nazywanie codziennych z odpowiednim dopiskiem: "Wczoraj: wyłącz telefon i komputer przed 21:00". Zaznacza się je, jeśli zadanie wykonano dnia wczorajszego.

Wykonywanie Codziennego X razy w określonym czasie

Jest to sposób na zorganizowanie dziennych, które muszą być wykonane ileś razy w określonym przedziale czasu, np. trzy razy w tygodniu. Różni się to od opcji powtarzania, gdzie odstępy między powtórzeniami zadania są odgórnie ustalone.

 • Stwórz codzienne powtarzające się co "określony czas na wykonanie powtórzeń". Jeśli ma to być trzy razy w tygodniu, powinno się ono aktywować co tydzień/siedem dni.
 • Stwórz Listę z ilością podpunktów równą ilości powtórzeń. Kontynuując nasz poprzedni przykład, powinny to być trzy podpunkty.
 • Na końcu okresu przeznaczonego na wykonanie zadań (np. siedem dni), odhacz Codzienne, jeśli wykonałeś wszystkie podpunkty.
 • Alternatywną (lub dodatkową) opcją jest stworzenie Nawyku, który by się klikało za każde ukończenie podpunktu. Jeśli nie chcesz zaznaczać samego Codziennego, by nie otrzymywać nadmiarowych nagród, nie stracisz żadnych punktów zdrowia, jeśli wszystkie jego podpunkty zostały zaznaczone. Przekreśli to jednak możliwość zdobycia wzmocnienia od Doskonałego Dnia.

Przekładanie Codziennych

Przemieszczanie zadań.

Można zmieniać układ Codziennych, przeciągając je. Wystarczy przytrzymać tytuł/białe pole Codziennego i przeciągnąć je w odpowiednie miejsce. W przeglądarce dostępna jest opcja przesunięcia Zadania na sam dół lub samą górę po kliknięciu na trzy kropki widoczne w prawym górnym rogu zadania po najechaniu na nie myszką.

Zakładki Codziennych i domyślne ustawienia

Zakładki pozwalające wybrać, które Codzienne są widoczne na liście.

Możesz uporządkować widok swojej listy, używając zakładek nad kolumną Codziennych. Są to "Wszystkie", "Dzisiejsze" oraz "Zadania nieaktywne". "Dzisiejsze" pokazuje tylko aktywne dzisiaj zadania. Natomiast "Zadania nieaktywne" pokazują wszystkie Szare Codzienne – zarówno te, które nie są zaplanowane na dany dzień, jak i ukończone.

Zmień domyślne pokazywanie Codziennych na "Dzisiejsze".

W ustawieniach można zmienić domyślną zakładkę ze "Wszystkich" na "Dzisiejsze".

Wyświetlanie Codziennych poprzez narzędzie podglądu danych

Czwartek jest dniem wyrzucania śmieci.

Za pomocą możesz zobaczyć harmonogram wszystkich swoich Codziennych. Link do niego jest umieszczony na dole strony Habitica. Jest ono dostępne wyłącznie w języku angielskim. W zakładce "Task Overview", w menu "type", wybierz "Daily". Zobaczysz listę wszystkich swoich Codziennych. Po prawej stronie widoczne są dni tygodnia (czarne kontury oznaczają, że Zadanie będzie aktywne tego dnia).

Narzędzie podglądu danych umożliwia też zobaczenie historii Codziennych (Dailies History) oraz nieukończone Codzienne (Dailies Incomplete).

Zapobieganie niesprawiedliwym obrażeniom

Czasami nie możesz ukończyć wszystkich swoich Codziennych, ale nie chcesz, żeby zadały obrażenia tobie lub twojej drużynie. W Karczmie dostępny jest przycisk wstrzymujący obrażenia. W aplikacji mobilnej funkcjonuje on pod nazwą "Zapauzuj swoje codzienne". Nie wpływa to na zachowanie Nawyków ani zadań Do-Zrobienia.

Nie zawsze jest to najlepsza opcja. Przykładowo, możesz uczestniczyć w jakimś długim wydarzeniu lub zachorować. Zamiast zatrzymywać się w gospodzie, możesz zmienić harmonogram swoich Codziennych i/lub przesunąć ich datę początkową. Dzięki temu nadal możesz uczestniczyć w misji bez otrzymywania kar za wydarzenia w twoim życiu.

Data początkowa

Możesz użyć daty początkowej, by szybko zmienić aktywność Zadania. Ustawienie jej na jakikolwiek przyszły dzień od razu "wyszarzy" Codzienne.

Lista

Możesz dodać podpunkt dla Codziennych, za które nie chcesz otrzymać kar przy ich pominięciu. Np. możesz go zaznaczać, kiedy jesteś chory albo uczestniczysz w jakimś wydarzeniu. Nie otrzymasz za to nagród, ale też nie otrzymasz obrażeń. Stracisz za to Serię – odnowić ją możesz za pomocą opcji "Dostosuj Serię".

Szare Codzienne

Możesz zmienić codzienne w Szare Codzienne poprzez zmianę ustawień. Przykładowo, możesz zmienić ustawienie "Powtórz co" na zero.

Umiejętności

Łotrzyki posiadają umiejętność "Ukrycie", która umożliwia im chowanie się przed częścią nieukończonych Codziennych. Narzędzie podglądu danych umożliwia zobaczenie, przed którymi Codziennymi gracz się "ukrył".

Zobacz również

Informacje dla Developerów

Ta sekcja zawiera informacje przeznaczone dla deweloperów Habitica. Nie nadają się one do użycia w grze lub zarządzania zadaniami.
Pokaż/Ukryj Informacje dla Developerów


Sprawdzianie wczorajszej aktywności

 • Funkcja została dodana.

Ta sekcja opisuje nadchodzące zmiany kodu Codziennych. Te zmiany nie są jeszcze ukończone i zachowania opisane poniżej mogą ulec zmianie, zanim zostaną wprowadzone.

AKTUALIZACJA Z 19.06.2017: Poniższa informacja została zmieniona, by lepiej przedstawiała nasze obecne plany. Mogą nadejść jeszcze dodatkowe zmiany, zanim ta nowa funkcja zostanie wprowadzona.

WAŻNE: TheHolidayInn, twórca funkcji opisanych poniżej, musi jeszcze odpowiedzieć na poniższe informacje. Patrz na nie sceptycznie, dopóki ta wiadomość nie zostanie usunięta.

Pull request #8717 wprowadza zmiany do Cronu i Codziennych. Powinien zostać wprowadzony w końcówce czerwca 2017 roku.

Obecnie (tj. przed ujednoliceniem PR) kiedy API jest częścią żądania, które odczytuje lub zapisuje dane na koncie użytkownika, Habitica najpierw sprawdza, czy musi uruchomić cron, jeśli tak, uruchamia go, i dopiero wtedy przetwarza żądanie.

Ten Pull Request sprawi, że cron nie będzie automatycznie sprawdzany przy wywoływaniu API. To oznacza, że kiedy PR się uruchamia, żadne wezwanie API nie uruchomi cronu. Zamiast tego wprowadzi się nowy sposób wywoływania API /api/v3/cron, który umożliwi uruchomienie cronu, kiedy zajdzie taka potrzeba (to jest, jeśli minął własny początek dnia użytkownika oraz cron nie został jeszcze uruchomiony tego dnia). To nowe wezwanie API nie może zostać użyte do uruchomienia cronu w innych przypadkach. Osobne programy powinny używać tego kodu tylko jeśli jest on kluczowy do ich działania - patrz niżej.

Ten PR wprowadzi też funkcję "Sprawdź wczorajszą aktywność". Jeśli cron ma zostać uruchomiony na skutek wykonania pierwszej czynności w danym dniu na habitica.com lub w jednej z oficjalnej aplikacji Habitica, to strona/aplikacja najpierw pokaże okno ze wszystkimi Codziennymi, które były zaplanowane dnia wczorajszego, lecz nie zostały ukończone. Da użytkownikowi możliwość zaznaczenia ich i dopiero po zamknięciu tego okna cron zostanie uruchomiony.

Jeśli użytkownik nie korzystał z Habitica przez dwa lub więcej dni, okno to pokaże wszystkie nieukończone Codzienne, które były zaplanowane w tych dniach.

Okno "Sprawdź wczorajszą aktywność" nie pojawi się, jeśli nie będzie żadnych Codziennych spełniających powyższe warunki.

Funkcja sprawdzania wczorajszej aktywności nie uruchomi się automatycznie w pobocznych narzędziach, jednak deweloperzy tych programów mogą wprowadzić swoją własną wersję funkcji według potrzeb. Powinni to zrobić, jeśli chcą użyć wezwania /api/v3/cron, ponieważ jeśli użyją go bez zapisywania informacji o wczorajszej aktywności, użytkownik otrzyma obrażenia za wszystkie nieukończone Codzienne. Jeśli deweloper postanowi użyć /api/v3/cron bez funkcji sprawdzania wczorajszej aktywności, powinien poinformować potencjalnych użytkowników, że ich narzędzie nie wspiera tej funkcji. Radzi się nie używać /api/v3/cron w narzędziach, jeśli nie ma dla niego specyficznego zastosowania.

Patrząc na kod tej funkcji, napotkasz się na określenie "Wczorajsze Codzienne". Jest to wyłącznie wewnętrznie funkcjonujące określenie i nie powinno się go używać w tym kontekście w rozmowach z innymi użytkownikami. Wyrażenie "Wczorajsze Codzienne" ma swoje własne znaczenie w rozmowach między użytkownikami i różni się ono od funkcji sprawdzania wczorajszej aktywności, więc prosimy nie używać tych nazw zamiennie.

Ta sekcja jest w trakcie rewizji i może zostać przepisana.

Advertisement