Habitica Wikia
Advertisement

Łotrzyk jest jedną z klas, którą mieszkańcy Habitica mogą wybrać po osiągnięciu poziomu 10.

Łotrzyki zdobywają więcej złota i częściej znajdują przedmioty niż inne klasy, w dodatku zadają bardziej wartościowe i częstsze trafienia krytyczne. Ich umiejętności mogą generować złoto i doświadczenie z zadań, wzmacniać drużynę zapewniając jej dodatkowe złoto i większą szanse na znajdowanie przedmiotów, oraz pozwalają Łotrzykowi uniknąć obrażeń od codziennych zadań. Są wartościowymi sojusznikami w misjach zbierackich.

Zalety

 • Jako początkujący w Habitica, gracze będą mieli wiele przedmiotów do kupienia w miarę zdobywania poziomów. Zdobywanie większej ilości złota pozwoli im dość szybko zaopatrzyć się w najlepsze wyposażenie. Posiadając większą ilość złota łatwiej o zakup eliksirów uzdrawiających, które są przydatne dla graczy borykających się z nieukończonymi zadaniami codziennymi i złymi nawykami.
 • Łotrzyk posiada umiejętność, która dodaje doświadczenie i złoto oraz skaluje się z wartością zadania. Jako, że wartość zadania nie ma granicy, Łotrzyk ma możliwość zdobywania poziomów i złota w zawrotnym tempie.
 • Łotrzyk może wzmacniać Percepcję drużyny, zapewniając im szybsze zdobywanie złota i zwiększając szansę na uzyskiwanie przedmiotów.
 • Gracze mogą trochę odetchnąć przy pominięciu zadań codziennych, ponieważ mogą użyć umiejętności ukrycia, która pozwala im uniknąć obrażeń na koniec dnia. Jest to również użyteczne podczas walki w misji z bossem, ponieważ chroni twoich członków drużyny przed otrzymaniem obrażeń od bossa w wyniku pominięcia swoich zadań codziennych. (Jednakże gracze, którzy mają potrzebę częstego korzystania z tej umiejętności, powinni dobrze przemyśleć swoją listę zadań dziennych.)
 • Wysoki wskaźnik zdobywanych przedmiotów u Łotrzyka pozwala przyśpieszyć misje zbierackie, gdzie gracze muszą znaleźć konkretną ilość przedmiotów.
 • Zwiększony wskaźnik zdobywanych przedmiotów pozwala graczowi łatwiej zdobyć osiągnięcie Władca wierzchowców, jak również łatwiej wyhodować wierzchowce z chowańców.

W skrócie, Łotrzyk jest dobrą klasą dla tych, którzy nie są zainteresowani rolą medyka, ale wciąż chcą w miarę sprawnie przetrwać, zdobywając jednocześnie dużo przedmiotów i złota za ukończenie zadań. Jest to idealne dla ludzi, którzy chcą odblokować najlepszy możliwy ekwipunek tak szybko jak to możliwe. Jest to również korzystne dla ludzi, którzy korzystają z własnych nagród i dla ludzi próbujących zdobyć osiągnięcie osiągnięcie Władca wierzchowców.

Umiejętności

Umiejętności Łotrzyka i ich opisy, widok z aplikacji Habitica na iOS. Umiejętności wypisane czarnym kolorem mogą być użyte natychmiast. Umiejętności opisane szarym tekstem wymagają więcej punktów many aby z nich skorzystać.

 • Odwiedź strony Umiejętności i Wzmocnienie by uzyskać więcej informacji na temat ich działania.
 • Wszystkie efekty umiejętności bazują na atrybutach rzucającego w chwili ich użycia, nie na atrybutach członków drużyny.
 • Niektóre umiejętności bazują na wartości zadania, na którym zostały użyte.
 • Niektóre umiejętności zmieniają wartość zadania, na którym zostały użyte. Nie mają one trwałego wpływu na te zadanie.
 • Umiejętności nigdy nie odhaczają zadania jako ukończone. Nie musisz ukończyć zadania przed ani po użyciu na nim umiejętności. Umiejętność może być użyta zarówno na wykonanym jak i nie wykonanym zadaniu.
 • Wszystkie umiejętności, które wzmacniają drużynę, zasadniczo wzmacniają również gracza korzystającego z umiejętności (chyba, że stwierdzono inaczej).
 • Wzmocnienia są nakładane natychmiastowo i trwają aż to następnej tury każdego członka drużyny.
 • Umiejętności nie mają wpływu na misje, chyba że podano inaczej.
 • Przeczytaj akapit "Umiejętności i Wzmocnienia" na stronie Narzędzie do Wyświetlania Danych Użytkownika aby dowiedzieć się o dokładnych skutkach użycia każdej z umiejętności.

Kieszonkostwo
Ikona Shop pickPocket.png
Koszt w punktach many 10 PM
Poziom odblokowania 11
Cel Zadanie
Opis Okradasz pobliskie zadanie. Zdobywasz złoto! (Bazuje na: PER)
Zwiększenie efektów Aby zwiększyć efekty, zmaksymalizuj swój poziom PER i użyj umiejętności na najbardziej niebieskim zadaniu.
Krytyczne uderzenie? Nie występuje.
Uwagi Użyj na zadaniu aby zdobyć złoto. Nie wpływa na zadanie w żaden sposób.
Obliczenia Bonus = (wartość zadania + 1) + (PER * 0.5)

(Jeśli wartość zadania < 0, wtedy przyjmuje się wartość 0)
Punkty złota (PZ) = 25 * Bonus / (Bonus + 75)

Przykłady Dla zielonego zadania z wartością = 4, PER = 25, Bonus = 18 a PZ = 5

Dla zielonego zadania z wartością = 4, PER = 125, Bonus = 67.5 a PZ = 12

Zmiany Słabe przy wysokich statystykach

Zastosowano zasady malejących wyników
Nie jest ograniczony do 25 PZ, ale zasada malejących wyników da podobny efekt.

Cios w plecy
Ikona Shop backStab.png
Koszt w punktach many 15 PM
Poziom odblokowania 12
Cel Zadanie
Opis Oszukujesz naiwne zadanie. Zdobywasz złoto i PD! (Bazuje na: SIŁ)
Zwiększenie efektów Aby zwiększyć efekty, zmaksymalizuj swój poziom SIŁ i użyj umiejętności na najbardziej niebieskim zadaniu.
Krytyczne uderzenie? Aby zwiększyć szanse na krytyczne uderzenie oraz je zintensyfikować (np. aby poprawić siłę umiejętności jeśli wystąpi uderzenie krytyczne) należy zwiększyć poziom SIŁ.
Uwagi Użyj na zadaniu aby zdobyć złoto i doświadczenie. Nie wpływa na zadanie w żaden sposób.
Obliczenia Bonus = (wartość zadania + 1) + (SIŁ * 0.5)

(Jeśli wartość zadania < 0, wtedy przyjmuje się wartość 0)
PD = 75 * Bonus / (Bonus + 50)
Punkty złota (PZ) = 18 * Bonus / (Bonus + 75)
Masz 30% szansy na krytyczne uderzenie, które zwiększy odpowiednio PD i zdobyte złoto.

Przykłady Dla zielonego zadania z wartością = 4, SIŁ = 25, Bonus = 18, wtedy PZ = 3 a PD = 19

Dla zielonego zadania z wartością = 4, SIŁ = 125, Bonus = 67,5, a wtedy PZ = 9 oraz PD = 43

Zmiany Nie zmienia wartości zadania

Słabe
Zastosowano zasady malejących wyników
Nie jest ograniczone do 75 PD i 18 PZ, ale zasada malejących wyników da podobny efekt.

Narzędzia fachu
Ikona Shop toolsOfTrade.png
Koszt w punktach many 25 PM
Poziom odblokowania 13
Cel Drużyna
Opis Dzielisz się swoimi talentami z przyjaciółmi. Cała Twoja drużyna otrzymuje wzmocnienie do Percepcji! (Bazuje na: Niewzmocnionej PER)
Zwiększenie efektów Aby zwiększyć efekty, zmaksymalizuj swój poziom PER punktami atrybutów lub uzbrojeniem (Wzmocniona PER nie powoduje zwiększenia mocy tej umiejętności).
Krytyczne uderzenie? Nie występuje.
Uwagi Zwiększa PER każdego członka drużyny.
Obliczenia Zwiększenie PER = Niewzmocniona PER * 100 / (Niewzmocniona PER + 50)
Przykłady Dla niewzmocnionej PER = 25, Ty oraz członkowie drużyny otrzymujecie zwiększenie PER o 33

Dla niewzmocnionej PER = 125, Ty oraz członkowie drużyny otrzymujecie zwiększenie PER o 71

Zmiany Dosyć duże (ponieważ PER ma relatywnie słaby wpływ na wypadanie przedmiotów i zdobywanie PZ)

Zastosowano zasady malejących wyników
Nie jest ograniczone do 100, ale zasada malejących wyników da podobny efekt.
Uwzględnia niewzmocnione statystyki do określenia mocy umiejętności Uses unbuffed stat to determine the strength of the skill

Ukrycie
Ikona Shop stealth.png
Koszt w punktach many 45 PM
Poziom odblokowania 14
Cel Gracz
Opis Jesteś zbyt sprytny, żeby dać się podejść. Niektóre z Twoich codziennych zadań nie spowodują obrażeń tego wieczoru a ich serie i kolor nie ulegną zmianie. (Użyj umiejętności więcej razy, aby objąć ukryciem więcej codziennych zadań).
Zwiększenie efektów Aby zwiększyć efekty, zmaksymalizuj swój poziom PER.
Krytyczne uderzenie? Nie występuje.
Uwagi Udostępnia specjalne wzmocnienie, które sprawia, że pewna określona liczba niewykonanych codziennych zadań będzie zignorowana przy najbliższej turze: ich serie nie zostaną wyzerowane, wartość/kolor również nie ulegnie zmianie, jak również nie spowodują one obrażeń ani graczowi ani członkom drużyny podczas wykonywania misji. Liczbę codziennych zadań podlegających ukryciu można ustalić przy pomocy.
Obliczenia Liczba ukrywanych zadań codziennych = 0.64 * (Ilość wysztkich codziennych zadań [wykonanych i niewykonanych]) * PER / (PER + 55)
Przykłady Dla PER = 25 i ogółem 5 codziennych zadań, możesz ukryć 1 niewykonane zadanie

Dla PER = 125 i ogółem 10 codziennych zadań, możesz ukryć 5 niewykonanych zadań

Zmiany Słabe (pojedyncze użycie umiejętności pozwoli ukryć najwyżej 64% codziennych zadań)

Wyłączone zadania (szare) nie podlegają ukrywaniu
Zastosowano zasady malejących wyników
Poprawka błędu: jeśli Ukrycie dotyczy zadania z listą, to wszystkie pozycje listy zostaną odhaczone (jako niewykonane) przy najbliższej turze.

Wyposażenie

Łotrzyki noszą broń w każdej ręce. Mają możliwość używania tarcz i dwuręcznej broni z innych klas lub uzyskanych z misji lub zaczarowanej skrzyni, ale jedynie broń Łotrzyka zapewnia im bonus klasowy. Broń używana w miejscu na tarczę musi zostać zakupiona oddzielnie.

Achievement-ultimate-rogue2x.png

Zdobycie całego podstawowego ekwipunku łotra daje graczowi osiągnięcie Uzbrojony po zęby. Kupienie całego podstawowego zestawu Łotra kosztuje 1340 sztuk złota.

Poniższe tabele pokazują wszystkie elementy wyposażenia, które mogą być kupione przez gracza w kolumnie Nagrody o ile ich jeszcze nie posiada.

Szablon:Rogue Weapons

Szablon:Rogue Armor

Szablon:Rogue Headgear

Wyposażenie z Wielkiej Gali

Poniższa tabela pokazuje specjalne wyposażenie Łotrzyka pochodzące ze wszystkich wielkich gali. Wszystkie te zestawy są dostępne do nabycia w sklepie sezonowym, który otwierany jest podczas każdej wielkiej gali. W tym czasie wszystkie nowe zestawy mogą być kupione za złoto, natomiast wyposażenie z poprzednich gali jest dostępne wyłącznie za klejnoty.

Year/Grand Gala/Item Set Weapon Off Hand Armor Head Accessory
2017
Spring Fling
Sneaky Bunny
Weapon special spring2017Rogue.png
Karrotana
Shield special spring2017Rogue.png
Karrotana
Broad armor special spring2017Rogue.png
Sneaky Bunny Suit
Head special spring2017Rogue.png
Sneaky Bunny Helm
HeadAccessory special spring2017Rogue.png
Red Bunny Ears
2016-2017
Winter Wonderland
Frosty Rogue
Weapon special winter2017Rogue.png
Ice Axe
Shield special winter2017Rogue.png
Ice Axe
Broad armor special winter2017Rogue.png
Frosty Armor
Head special winter2017Rogue.png
Frosty Helm
2016
Fall Festival
Black Widow Rogue
Weapon special fall2016Rogue.png
Spiderbite Dagger
Shield special fall2016Rogue.png
Spiderbite Dagger
Broad armor special fall2016Rogue.png
Black Widow Armor
Head special fall2016Rogue.png
Black Widow Helm
2016
Summer Splash
Eel Rogue
Weapon special summer2016Rogue.png
Electric Rod
Plik:Shield special spng
Electric Rod
Broad armor special summer2016Rogue.png
Eel Tail
Head special summer2016Rogue.png
Eel Helm
2016
Spring Fling
Clever Dog
Weapon special spring2016Rogue.png
Fire Bolas
Shield special spring2016Rogue.png
Fire Bolas
Broad armor special spring2016Rogue.png
Canine Camo Suit
Head special spring2016Rogue.png
Good Doggy Mask
HeadAccessory special spring2016Rogue.png
Green Dog Ears
2015-2016
Winter Wonderland
Cocoa Rogue
Weapon special winter2016Rogue.png
Cocoa Mug
Shield special winter2016Rogue.png
Cocoa Mug
Broad armor special winter2016Rogue.png
Cocoa Armor
Head special winter2016Rogue.png
Cocoa Helm
2015
Fall Festival
Bat-tle Rogue
Weapon special fall2015Rogue.png
Bat-tle Ax
Shield special fall2015Rogue.png
Bat-tle Ax
Broad armor special fall2015Rogue.png
Bat-tle Armor
Head special fall2015Rogue.png
Bat-tle Wings
2015
Summer Splash
Reef Renegade
Weapon special summer2015Rogue.png
Firing Coral
Shield special summer2015Rogue.png
Firing Coral
Broad armor special summer2015Rogue.png
Ruby Tail
Head special summer2015Rogue.png
Renegade Hat
Body special summer2015Rogue.png
Renegade Sash
2015
Spring Fling
Sneaky Squeaker
Weapon special spring2015Rogue.png
Exploding Squeak
Shield special spring2015Rogue.png
Exploding Squeak
Broad armor special spring2015Rogue.png
Squeaker Robes
Head special spring2015Rogue.pngFireproof Helm HeadAccessory special spring2015Rogue.png
Yellow Mouse Ears
2014-2015
Winter Wonderland
Icicle Drake
Weapon special winter2015Rogue.png
Ice Spike
Shield special winter2015Rogue.png
Ice Spike
Broad armor special winter2015Rogue.png
Icicle Drake Armor
Head special winter2015Rogue.png
Icicle Drake Mask
2014
Fall Festival
Vampire Smiter
Silver stake left.png
Silver Stake
Silver stake right.png
Silver Stake
Bloodred robes.png
Bloodred Robes
Bloodred hood.png
Bloodred Hood
2014
Summer Splash
Roguish Pirates
Weapon special summerRogue.png
Pirate Cutlass
Shield special summerRogue.png
Pirate Cutlass
Broad armor special summerRogue.png
Pirate Robes
Head special summerRogue.png
Pirate Hat
HeadAccessory special summerRogue.png
Roguish Eyepatch
2014
Spring Fling
Stealthy Kitty
Hookclaws.png
Hook Claws
Shield special springRogue.png
Hook Claws
Sleekcatsuit.png
Sleek Cat Suit
Stealthykittymask.png
Stealthy Kitty Mask
Purplecatears.png
Purple Cat Ears
2013-2014
Winter Wonderland
Ski-sassin
SkisassinPoleL.png
Ski-sassin Pole
SkisassinPoleR.png
Ski-sassin Pole
SkisassinParka.png
Ski-sassin Parka
SkisassinHelm.png
Ski-sassin Helm
Advertisement