Dutch Habitica wiki
Advertisement

De ervaringsbalk is de gele balk met een ster icoontje. De ratio aan de rechterkant toont hoeveel ervaringspunten al verdiend zijn tegenover de hoeveelheid ervaringspunten nodig zijn voor het volgende level.

Ervaringspunten (EP) leggen een speler zijn vooruitgang vast in Habitica. Spelers krijgen ervaring door Dagelijkse taken, To-Do's en positieve Gewoontes te volbrengen. Ervaring kan ook gekregen worden door bepaalde vaardigheden, missies en de Betoverd kabinet. Je ervaringsbar bevindt zich onder de levensbalk en is geel gekleurd. Het kan ook makkelijk herkend worden met het stericoontje aan de linkerkant van de balk.

Wanneer een speler zijn ervaringsbalk vol is, krijgt de speler een level en is de ervaringsbalk terug op nul om vooruitgang te kunnen maken naar het volgende level; alle extra EP wordt meegenomen naar de nieuwe balk.

Niveau gebaseerde vooruitgang

Je vooruitgang in Habitica wordt bijgehouden door levels en ervaring. Je kan zien hoeveel ervaring je nodig hebt voor het volgende niveau door naar je ervaringsbalk te kijken. Aan de rechterkant van de balk, zul je het exacte aantal punten zien dat je verdiend hebt tijdens je huidige niveau en het aantal punten dat nodig zijn in dit niveau voor je een level omhoog gaat.

Op niveau 1 vereist het 150 ervaringspunten om een level omhoog te gaan. De hoeveelheid ervaring die nodig is om een level omhoog te gaan, stijgt met ieder niveau om het spel uitdagend te houden, terwijl je betere gewoontes aanneemt en betere uitrusting verzamelt. De Ervarings level Kaart toont de hoeveelheid ervaring nodig is voor elk niveau. De hoeveelheden volgen deze formule:

De ervaring die je met de tijd verdient kan bekeken worden in een grafiek door te klikken op het grafiek icoontje in je ervaringsbalk. Dit kan nuttig zijn voor het bijhouden van je vooruitgang. Klik nogmaals op het icoontje om de grafiek te sluiten.

Als je de Bol der Hergeboorte gebruikt, zullen je oude gegevens nog steeds zichtbaar zijn in de grafiek, maar wanneer je volgende Cron van start gaat, zal de totale ervaring die getoond wordt dalen naar je huidige ervaringslevel.

Ervaring krijgen

Ervaring gekregen door een bepaalde taak wordt bepaald door een algoritme dat bijhoudt hoe consistent je die taak afmaakt.

Je kan een ruwe schatting maken van hoeveel EP een taak waard is door naar de kleur van de taak en zijn moeilijkheidsgraad te kijken. Gele taken leveren een redelijke hoeveelheid ervaring op. Als je een Dagelijkse taak of Gewoonte vaker afmaakt, zal de kleur blauw worden en de EP die de taak geeft dalen. Als je slecht werkt aan een Dagelijkse taak of Gewoonte, zal de kleur richting rood veranderen en meer EP geven. Dit moedigt je aan om je te richten op je zwakheden: blauwere taken zeggen dat je goed werk levert en minder motivatie nodig hebt om ze af te maken.

Als de moeilijkheidsgraad van een taak op "Moeilijk" staat, dan geeft de taak je twee keer zo veel EP dan wanneer het op "Makkelijk" staat. Een "Gemiddelde" moeilijkheidsgraad zal 50% meer waard zijn dan een "Gemakkelijke". Een "Triviale" taak is 10% waard van een "Makkelijke" taak.

De exacte waarde van een taak kan bepaald worden door te klikken op het grafiek icoontje aan de rechterkant van de taak om een grafiek te tonen (klik nog eens op het icoontje om het te sluiten). Een lagere waarde in de grafiek wijst op een meer rode taak, die meer EP waard is.

De grafiek toont historische informatie, met meer data die wordt bijgehouden voor abonnees tegenover niet-abonnees, want informatie over een grote hoeveelheid data is prijzig. Verwijs naar Taak Geschiedenis Compressie voor meer informatie.

Spelers kunnen de ervaring die ze verdienen verhogen door hun Intelligentie eigenschap te verhogen.

Gekende bug

Extra ervaring zorgt voor een niveau omhoog

habitrpg Issue #2433

Wanneer een missie is afgelopen en je genoeg Ervaring (EP) geeft om een level omhoog te gaan of wanneer de Betoverd Kabinet je genoeg EP geeft om een level omhoog te gaan, gebeurt de werkelijke levelupdate niet.

Oplossing: Vink een To-Do, Gewoonte of Dagelijkse taak af. Dit zal je niveau verhogen. Geen overtollige EP zal verloren raken.

Advertisement