Dutch Habitica wiki
Advertisement

Cron is een term geleend van Unix en verwijst een getimede, herhalend event. Habitica verwijst naar de Cron als het verwerken dat plaats vindt wanneer een speler's account met het spel werkt voor de eerste keer na het begin van een nieuwe dag.

Cron cyclus

Een dag (24 uur) verwijst gebruikelijk naar een Cron cyclus en alle Habitica spelers beginnen met nieuwe dagen die standaard om middernacht beginnen in hun geselecteerde tijdzones. Cron verwerking gebeurt niet onmiddellijk om middernacht (of de speler's ingestelde begin van de dag), maar wanneer de speler's account voor het eerst acties onderneemt met de site na dat moment.

Synchroniseren

Sync button

Daarom, als je ingelogd bent tijdens het begin van je dag (standaard middernacht), zul je misschien op de Synchroniseren knop moeten klikken om je taken te vernieuwen. Dit komt meestal voor tijdens baas queesten, wanneer een speler voor het eerst acties onderneemt op de site nadat hun Cron schade levert aan de baas en de baas de groep bezeert als de speler dagelijkse taken gemist heeft.

Het is belangrijk om te weten dat sinds 16 juni, 2015, Habitica automatisch je account om de zes uur synchroniseert als je het open hebt staan op je browser. Dit betekent dat als je jezelf in de avond ingelogd laat, je account zal vernieuwen, zelfs als je op dat moment lag te slapen.

Cron starten

Elke actie die je maakt zal het begin van de dag activeren (Cron) als die actie je eerste actie van de dag is.

Voorbeelden hiervan zijn (onder andere)

 • inloggen op de site,
 • een taak afvinken
 • op synchroniseren klikken,
 • de pagina vernieuwen,
 • een beloning kopen,
 • uitrusting vervangen,
 • een vaardigheid geburiken.

Cron acties

Rusten in de herberg

Resting in the Inn

Het allereerste ding dat Habitica doet, is nakijken of je in de herberg uitrust. Zoja, dan slaagt het ALLE andere begin-van-de-dag acties die hieronder staan BEHALVE

 • Je aantal vondsten terug op nul zetten (waardoor je meer vondsten kan vinden, zelfs als je je vondst limiet gisteren hebt behaald)
 • Alle versterkingen die je had, waaronder avatar transformatie versterkingen.

Normaal Cron proces (samengevat)

 • Dagelijkse taken worden gereset en schade wordt opgelopen van elke onafgewerkte dagelijkse taak.
 • Gewoontes die niet zowel een "+" en "-" actie hebben, zullen hun waarde afstemmen richting nul (zodat ze geler worden).
 • Mana wordt hersteld door een aantal dat afhangt van het aantal afgewerkte dagelijkse taken.
 • Versterkingen verdwijnen, waaronder avatar transformatie versterkingen.
 • Schade naar en van queeste bazen worden berekend en uitgedeeld.
 • Vondsten voor verzamelqueestes worden berekend.

Normaal Cron proces (in details)

 • Voor iedere onafgewerkte dagelijkse taak (geen van onderstaande geldt voor grijze dagelijkse taken)
  • wordt de serie van de dagelijkse taak op nul gebracht en levert je schade op
  • als je op een baas queeste bent, krijg je extra schade toegedient aan jou en al je groepsleden die meedoen aan de queeste
  • de waarde van de taak wordt lichtjes roder
  • alle checkboxen van de taak worden uitgewist.
 • Voor iedere afgewerkte dagelijkse taak
  • worden alle checkboxen van de taak uitgewist
  • wordt de taak zelf afgevinkt.
 • Gewoontes die niet zowel een "+" en "-" actie hebben, zullen hun waarde verlagen richting nul (waardoor ze geler worden).
 • Voor elke to-do, wordt de waarde lichtjes roder.
 • Kijkt of je gezondheid minder is dan nul, en zoja, onderneemt de acties van de dood mechanieken.
 • Reset je aantal vondsten naar nul (waardoor je vandaag meer voorwerpen kan vinden als je gisteren je limiet hebt gehaald).
 • Verwijderen elke versterking de je kreeg (dit gebeurt na de bovenstaande acties, zodat je versterkingen je nog steeds helpen tijdens de Cron acties).
 • Kijkt of je een perfecte dag versterking hebt verdient en zoja, voegt hem toe.
 • Mana wordt hersteld:
  • Bij een perfecte dag krijgt de speler 10 punten of 10% van hun Maximum MP, afhankelijk van wat meer geeft.
  • Als sommige dagelijkse taken niet afgewerkt waren, dan is het aantal mana dat hersteld wordt afhankelijk van het percentage van onafgewerkte dagelijkse taken. Bijvoorbeeld, een speler die 70% van zijn dagelijkse taken heeft afgewerkt, krijgt 70% van zijn perfecte dag mana (dus 7MP op 7% van max MP, welke het meeste geeft).
  • Afgevinkte checklijst items op onafgewerkte dagelijkse taken tellen mee voor je mana herstelling. Bijvoorbeeld, een speler met 10 actieve dagelijkse taken die 9 ervan voltooid, zal 90% van zijn perfecte dag mana krijgen. Hoewel, als die speler de helft van zijn checklijst items van die laatste onafgewerkte dagelijkse taak afvinkt, krijgt hij 95% van zijn perfecte dag mana. Als alle items ervan zijn afgevinkt, krijgt de speler 100% van zijn perfecte dag mana, zelfs als de dagelijkse taak zelf niet is afgevinkt.
  • Als je meer dan dan maximum aantal MP hebt, dan verlaagt je MP naar het maximum.
 • Als je op een queeste bent (baas of verzamel)
  • Scoor je queeste vooruitgang die je hebt bijeen gehaald sinds je vorige Cron (dus schade die je aan de baas levert of voorwerpen die je hebt gevonden), die wordt toegebracht op de queeste
  • Reset je persoonlijke queeste vooruitgang naar nul
  • Kijkt na of de queeste voltooid is. Zoja, voltooid de einde-van-queeste acties (overwinningsbericht en geven van beloningen).

Cron starten na enkele dagen van inactiviteit

Als een speler op een bepaalde dag niets met Habitica heeft gedaan, ondervinden ze geen Cron op die dag.

Als een speler inactief is voor enkele dagen en dan Cron activeert door de site aan te spreken, krijgt hij schade van alle dagelijkse taken die gedaan moesten worden tijdens de inactieve dagen, maaar telt elke dagelijkse taak eenmaal. Dagelijkse taken die voor de periode van inactiviteit zijn voltooid zullen als afgewerkt tellen wanneer de speler's Cron activeert. Dus, als de speler al zijn Dagelijkse taken voltooid en dan inactief wordt, dan krijgen zij (en hun groep) geen schade als ze terugkomen. Hoewel, elke onafgewerkte dagelijkse taak die afgewerkt moest worden op de dag voor inactiviteit of tijdens inactiviteit, zal resulteren in schade (schade van een dag per gemiste dagelijkse taak).

Alle andere effecten van Cron blijven hetzelfde, ongeacht van wanneer de speler voor laatst heeft ingelogd. Bijvoorbeeld, Cron-gebaseerde mana herstelling zal niet hoger zijn na enkele dagen van inactiviteit.

Daglicht sparende tijd

Wanneer daglicht sparende tijd begint of eindigt, kan de Cron gebeuren op een onverwacht moment of twee keer op een dag. Om schade te voorkomen is het aanbevolen om ofwel je dagelijkse taken grijs te maken op die dag of uit te rusten in de herberg op die dag voor en na de tijdsverandering.

Als je sterft of schade oploopt tijdens daglicht sparende tijd, gebruik de combinatie van de data display tool om je vorige statistieken en series te zien en personagewaarden bijstellen om ze te veranderen.

Meerdere actieve apparaten

Als je Habitica gebruikt op twee of meerdere apparaten, zorg dat de tijdzones en uren hetzelfde zijn. Zelfs kleine verschillen in tijd kunnen problemen maken met meerdere Crons die geactiveerd worden vanwege meerdere dag resets.

Stel het begin van de dag in

Begin van de dag.png
Hoofdartikel: Begin van de dag aanpassen

Een speler kan de tijd dat een nieuwe Habitica dag begint aanpassen door een zelf een het begin van de dag in te stellen vanuit de dropdown op het Instellingen scherm.

Effecten op groepen

Schade van queeste bazen

Cron berekeningen na de eerste interactie met het spel kan lastig zijn voor groepen waar leden in verschillende tijdzones leven. Acties door je groepsleden die gebeuren tussen het begin van je dag en je account's eerste interactie met het spel zullen je personage beïnvloeden. Als je de tijdzones van je groepsleden kent, kan het helpen om schade van queeste bazen te voorkomen.

Bijvoorbeeld, John is 8 uur voor Jane. John wordt wakker, logt in en zijn berekeningen beginnen. Hij heeft 5 dagelijkse taken niet voltooid, dus de baas geeft levert 10 schade aan hem EN aan Jane. Jane wordt 8 uur later wakker, logt in en haar berekeningen beginnen. Ze krijgt automatisch 10 schade vanwege John. Dan heeft ze zelf 2 van haar dagelijkse taken niet voltooid, dus de baas levert 4 schade aan haar EN aan John. Ze zal 14 levenspunten verloren hebben voor die dag.

Versterking strategie

Elke versterking die je uitroept over je groep verdwijnt na de individuele Cron van je groepsleden. Als je de eerste persoon in je groep bent die inlogt, dan wacht je best met het gebruiken van je groepsversterkingen nadat de rest ook is ingelogd. Anders ben je de groep aan het versterken voor gisteren, gezien hun Cron nog niet in werking is, en verliezen ze meteen hun versterking als ze inloggen.

Verder, iedere gewoonte dat ze afvinken nadat ze inloggen, maar voor je je versterking uitroept, geeft ook geen voordeel; versterkingen voor de dag worden niet retroactief toegepast. Dus de meest effectieve manier om te zorgen dat iedereen zijn versterking krijgt, is door dagelijkse taken af te vinken nadat de anderen ingelogd zijn en hun versterkingsspreuken voor de dag hebben gebruikt.

Cron veilige modus

Cron veilige modus is een optie die de administrators aan kunnen zetten voor iedere speler op de site. Het is onmogelijk om het voor slechts enkele spelers aan te zetten. Het staat Cron toe om normaal te draaien, behalve dat de beschadigende acties van onvoltooide dagelijkse taken niet gebeuren.

Veilige modus maakt deze wijzigingen aan Cron:

 • Onvoltooide dagelijkse taken leveren de speler geen schade op.
 • Onvoltooide dagelijkse taken leveren de groep geen schade op van een queeste baas.
 • Onvoltooide dagelijkse taken verliezen hun series niet.
 • Onvoltooide dagelijkse taken veranderen hun taak waarde niet (hun kleuren gaan niet richting rood).
 • Onvoltooide dagelijkse taken verlagen niet de mana die dagelijks hersteld wordt.
 • Spelers krijgen een perfecte dag versterking, zelfs als sommige dagelijkse taken niet afgewerkt waren.

Veilige modus was voor het eerst gebruikt op 21 mei 2016, om gebruikers te beschermen van schade en hun series te behouden, terwijl de Habitica site er uit lag voor onderhoud, maar het kan in de toekomst opnieuw gebruikt worden voor langere tijden of in het geval van een onverwachte storing van enkele fouten buiten de controle van administrators (i.e., als de website's hosting platform of database platform ooit faalt).

Advertisement