FANDOM


Critical-hit habitRPG1

Strength improves the chance and magnitude of critical hits.

Styrke (STY) er en karakterattribut der påvirker kritiske hits og skade der påføres en boss. Det er den primære attribut for Krigere og den sekundære attribut for Slyngler.

Denne attribut forstærker chancen for et kritisk hit når en opgaves score beregnes og forøger den opnåede bonus ved kritiske hits. Den forstærker også den mængde skade der rammer en boss.

En spiller af enhver klasse kan forøge deres egen Styrke ved at tildele attributpoint eller anvende udstyr der giver en bonus til STY. Krigere og Slyngler kan opnå endnu en bonus for at bruge de STY-rettede våben og hjelme der er specielt for deres klasser.

Krigere kan bruge evnen Valorous Presence for at buffe deres egen og gruppemedlemmers Styrke med en mængde der er baseret på deres egen, basale Styrke.

Spillere der bruger automatisk tildeling vil optjene STY ved at fuldføre fysiske opgaver.

ScoringEdit

Styrkepoint har de følgende specifikke effekter på kritiske hits og skade:

  • Forøg chancen for et kritisk hit med 1% af den basale værdi pr STY-point (den oprindelige chance er 3%, så med en STY på 100 er chancen fordoblet til 6%).
  • Forøg bonussen ved et kritisk hit (oprindeligt omkring 2% pr STY-point, men giver et aftagende afkast - efterhånden som STY forøges giver hvert extra STY-point en mindre forøgelse til den kritiske hit bonus).
  • Forøg skade tildelt monstre under boss quests med 0,5% pr STY-point.