FANDOM


Slynglen er en klasse, indbyggere af Habitica kan vælge når de når niveau 10.

Slyngler tjener mere guld og finder genstande oftere end andre klasser, og du får også flere og mere belønnende kritiske hits. Deres evner kan generere guld og erfaring fra gøremål, give deres gruppe en buff der forøger deres guld- og genstandsdroprate, og tillader Slynglen at undgå skade fra uudførte Daglige. De er værdifulde allierede i indsamlingsquests.

FordeleEdit

 • Som nybegynder i Habitica vil spillere have meget udstyr at købe efterhånden som de stiger i niveau. At tjene mere guld vil hjælpe dem med at få det bedste udstyr til deres eventyr relativt hurtigt. At have mere guld gør det også lettere at købe Livseliksirer, som er nyttige for spillere der kæmper med uudførte Daglige og dårlige Vaner.
 • Slyngler har en evne der giver dem guld og erfaring og skalerer med målværdien. Eftersom målværdi ikke har noget maksimum, er Slyngler i stand til at tjene guld og stige i niveau meget hurtigt!
 • Slyngler er i stand til at buffe deres gruppemedlemmers Opfattelse, hvilket hjælper dem med at finde genstande og tjene mere guld.
 • Spillere vil kunne slappe lidt mere af med hensyn til missede Daglige, eftersom de kan bruge Snigen-evnen til at undgå skade fra Daglige sidst på dagen. Dette er også nyttigt i løbet af en boss quest for at forhindre bossen i at påføre dine gruppemedlemmer skade på grund af dine egne missede Daglige. (Spillere der ofte har brug for at bruge denne evne bør genoverveje deres liste med Daglige!)
 • Slynglens høje droprate kan hjælpe med at gennemføre indsamlingsquests, hvor spillere skal samle et bestemt antal af en bestemt genstand, meget hurtigere.
 • Forøgede droprater gør det også lettere for spilleren at opnå 'Dyretæmmer' præstationen, samt gøre det lettere at forvandle kæledyr til ridedyr.

Kort sagt er Slynglen en god klasse for dem der ikke er interesserede i at blive en Heler, men stadig vil have det relativt nemt med at overleve, samtidig med at de opnår masser af genstande og GP når gøremål fuldføres. Dette er ideelt for folk, der vil låse op for det bedst mulige udstyr hurtigst muligt. Det er også nyttigt for folk med mange brugerdefinerede Belønninger, og de, der prøver at få 'Dyretæmmer' præstationen.

EvnerEdit

Rogue Skills iOS

Rogue skills and their descriptions, as shown on Habitica's iOS app. Skills that are listed in black can be used immediately. Skills in grey require more mana before casting.

 • Konsultér siderne Evner og Buff for mere information om, hvordan evner og buffs virker.
 • Alle evners effektivitet er baseret på kasterens attributter på det tidspunktet evnen bruges, og ikke på andre gruppemedlemmers attributter.
 • Nogle evner påvirkes også af værdien af det mål, de kastes på.
 • Nogle evner justerer værdien af det gøremål de kastes på. De har ingen længerevarende effekt på gøremålet.
 • Evner vil aldrig markere et gøremål som udført. Du behøver ikke at udføre et mål før eller efter du bruger en evne på det. Du kan kaste evner på udførte og uudførte gøremål.
 • Alle evner der buffer gruppen buffer også kasteren, med mindre andet er angivet.
 • Buffs er effektive med det samme og varer ved til hvert gruppemedlems næste Cron.
 • Evner påvirker ikke quests, med mindre andet er angivet.
 • Consult the "Skills and Buffs" section in the User Data Display Tool to learn more about the precise effect each skill will have when you cast it.

Pickpocket
Ikon Shop pickPocket
MP-pris 10 MP
Låst op ved niveau 11
Mål Gøremål
Beskrivelse You rob a nearby task. You gain gold! (Baseret på: OPF)
Maksimer effekter Maksimer din OPF og kast evnen på dit mest blå gøremål for at øge effekten.
Kritisk hit? Fremkommer ikke.
Noter Kast på et gøremål for at tjene guld. Påvirker ikke gøremålet på nogen måde.
Beregning Bonus = (målværdi + 1) + (OPF * 0.5)

(Hvis målværdi < 0, vil målværdi blive sat til 0 i beregningerne)
Guld = 25 * Bonus / (Bonus + 75)

Eksempler For et grønt gøremål med målværdi = 4, og OPF = 25, er Bonus = 18, så Guld = 5

For et grønt gøremål med målværdi = 4, og OPF = 125, er Bonus = 67.5 så Guld = 12

Ændringer Svagere med meget høje stats

Bruger aftagende afkast
Topper ikke ved 25, men aftagende afkast vil have en tilsvarende effekt.

Backstab
Ikon Shop backStab
MP-pris 15 MP
Låst op ved niveau 12
Mål Gøremål
Beskrivelse You betray a foolish task. You gain gold and XP! (Baseret på: STY)
Maksimer effekter Maksimer din STY og kast på dit mest blå gøremål for at maksimere effekterne.
Kritisk hit? Forbedr din STY for at øge chancen for at få et kritisk hit, og for samtidig at øge effekten af dette.
Noter Kast på et gøremål for at få Guld og Erfaring. Påvirker ikke gøremålet på nogen måde.
Beregning Bonus = (målværdi + 1) + (STY * 0.5)

(Hvis målværdi < 0, sættes målværdien til 0 i beregningerne)
XP = 75 * Bonus / (Bonus + 50)
Guld = 18 * Bonus / (Bonus + 75)
Der er en 30% chance for at få et kritisk hit, hvilket vil forøge mængden af optjent XP og guld.

Eksempler For et grønt gøremål med målværdi = 4, og STY = 25, Bonus = 18, så Guld = 3 og XP = 19

For et grønt gøremål med målværdi = 4, og STY = 125, Bonus = 67.5, så Guld = 9 og XP = 43

Ændringer Ændrer ikke målværdien

Svagere
Bruger aftagende afkast
Topper ikke ved 75 XP og 18 guld, men aftagende afkast vil give en tilsvarende effekt.

Tools of the Trade
Ikon Shop toolsOfTrade
MP-pris 25 MP
Låst op ved niveau 13
Mål Gruppe
Beskrivelse You share your talents with friends. Your whole party gains a buff to Perception! (Baseret på: u-boostet OPF)
Maksimer effekter Maksimer din OPF med attributpoint eller udstyr (boost til OPF vil ikke påvirke denne evne) for at øge effekten.
Kritisk hit? Fremkommer ikke.
Noter Øger alle gruppemedlemmers OPF.
Beregning OPF-forøgelse = u-boostet OPF * 100 / (u-boostet OPF + 50)
Eksempler Med u-boostet OPF = 25, vil dig og din gruppe få en forøgelse til OPF på 33

Med u-boostet OPF = 125, vil dig og din gruppe få en forøgelse til OPF på 71

Ændringer Meget stærkere (fordi OPF har en relativ begrænset effekt på hvor mange genstande og guld man tjener)

Bruger aftagende afkast
Topper ikke ved 100, men aftagende afkast giver en tilsvarende effekt
Bruge u-boostet stat til at bestemme styrken af evnen

Stealth
Ikon Shop stealth
MP-pris 45 MP
Låst op ved niveau 14
Mål Spiller
Beskrivels You are too sneaky to spot. Some of your undone Dailies will not cause damage tonight, and their streaks and color will not change. (Kast felere gange for at påvirke flere Daglige.)
Maksimer effekter maksimer din OPF for at øge effekten
Kritisk hit? Fremkommer ikke.
Noter Giver et boost der lader et bestemt antal uudførte Daglige blive ignoreret ved næste Cron: stribepræstationerne genstarter ikke, deres værdi/farve ændres ikke, og de vil ikke forårsage skade på spillere eller deres gruppemedlemmer under en boss quest.
Beregning Antal undvigne Daglige = 0.64 * (totale antal Daglige, der ikke er grå) * OPF / (OPF + 55)
Eksempler Med OPF = 25 og 5 farvede Daglige, vil du være i stand til at undvige 1 uudført Daglige

Med OPF = 125 og 10 farvede Daglige, vil du være i stand til at undvige 5 uudførte Daglige

Ændringer Svagere (et enkelt kast vil maksimalt gemme 64% af dine farvede Daglige)

Spildes ikke længere på grå Daglige
Bruger aftagende afkast
Bug fix: når Stealth gemmer en farvet Daglig, bliver den Dagliges checkliste nu 'afhakket' ved Cron (eventuelle markeringer fjernes)

UdstyrEdit

Slyngler bruger et våben i hver hånd. Selvom de kan bruge skjoldene fra klasserne Kriger og Heler, vil kun Slynglens våben give en klassebonus. Våbnet der benyttes i skjoldfeltet købes uafhængigt af det andet. For mere information on Slynglens våben, se den tilsvarende engelske sektion.