FANDOM


Krigeren er en klasse, som indbyggere af Habitica kan vælge når de når niveau 10. Alle spillere begynder som Krigere, men med begrænsede evner fordi mana til brugen af disse ikke er tilgængelig før en klasse er valgt. Spillestilen ændres mindst efter niveau 10 for spillere der vælger Krigerklassen

Krigere påfører bosser stor skade og har flere (og kraftigere) kritiske hits på opgaver, mens de samtidig har et godt forsvar mod opgave-baseret skade. Krigeres evner kan påfører bosser ekstra skade, forøge Krigerens eget forsvar, og buffe gruppemedlemmers styrke og forsvar. De er gode allierede at have i bosskampe.

Fordele Edit

 • Krigere har høj Styrke, hvilket giver dem en bedre chance for at lave et kritisk hit og opnår større fordele fra hvert kritisk hit. Dette giver tilfældige belønninger som nogle spillere vil finde særligt motiverende.
 • Deres høje Styrke forvolder også større skade på bosser, både normalt og ved kritiske hits. Evnen Brutalt slag skader bosser endnu mere når evnen bruges på en opgave. Tilsammen tillader deres grundlæggende høje skade og evner Krigere at bekæmpe bosser meget effektivt. Assisteret af en Kriger er grupper i stand til at gennemføre boss quests meget hurtigere.
 • Når de er i en gruppe kan Krigere buffe (altså forøge attributpointene af) deres gruppemedlemmers Styrke og Konstitution. Dette kan hjælpe gruppen med at gøre mere skade, få flere kritiske hits, og tage mindre skade fra dårlige Vaner og missede Daglige.

Krigerens høje Konstitution hjælper med at overleve, mens deres store Styrke forøger erfaring, guld, og tilfældige belønninger på en balanceret måde, eftersom det forbedrer spillerens chance for at få kritiske hits.

Ved niveau 10 kan du vælge at forblive en Kriger ved at aktivere klassesystemet. Du kan også vælge at give Habitica lov til at distribuere dine attributpoint automatisk. Gør du sådan vil spillet fortsætte på stort set samme måde som før du låste op for klasser.

EvnerEdit

 • Konsultér siderne Evner og Buff for mere information om, hvordan evner og buffs virker.
 • Alle evners effektivitet er baseret på kasterens attributter på det tidspunktet evnen bruges, og ikke på andre gruppemedlemmers attributter.
 • Nogle evner påvirkes også af værdien af det mål, de kastes på.
 • Nogle evner justerer værdien af det gøremål de kastes på. De har ingen længerevarende effekt på gøremålet.
 • Evner vil aldrig markere et gøremål som udført. Du behøver ikke at udføre et mål før eller efter du bruger en evne på det. Du kan kaste evner på udførte og uudførte gøremål.
 • Alle evner der buffer gruppen buffer også kasteren, med mindre andet er angivet.
 • Buffs er effektive med det samme og varer ved til hvert gruppemedlems næste Cron.
 • Evner påvirker ikke quests, med mindre andet er angivet.
 • Consult the "Skills and Buffs" section in the User Data Display Tool to learn more about the precise effect each skill will have when you cast it.

Brutal Smash
Ikon Shop smash
MP-pris 10 MP
Låst op ved niveau 11
Mål Gøremål
Beskrivelse Du rammer en enkelt opgave med et voldsomt slag. Opgaven bliver mere blå eller mindre rød, og du giver ekstra skade til Bosser! (Baseret på: STY)
Maksimer effekt Maksimer din ST og KON for at forøge effekten.
Kritisk hit? Forbedr din KON for at forøge chancen for et kritisk hit og effekten af dette (altså for at forøge evnens effektivitet hvis du får et kritisk hit).
Noter Forøger værdien af et Gøremål (gøre den mere blå/mindre rød) og gør skade på en quest boss.
Beregning Skade påført bossen uden kritiske hits = ( 55 * STY / (STY + 70) ) afrundet til nærmeste hele tal.

Jo større din STY er, jo tættere på 55 kommer den påførte skade af et enkelt kast uden kritiske hits.

Eksempler Med STY=20 er skademængden på bossen 13.

Med STY=50 er den 23.
Med STY=90 er den 31.
Med STY=150 er den 38.
Med STY #(antal atomer i universet) er den 55.

Ændringer Nu stærkere for spillere på et lavere niveau, cirka det samme for højniveau spillere.

Vil skade en quest boss, selv hvis evnen kastes før questen begynder (men på den samme dag)
Bruger aftagende afkast

Defensive Stance
Ikon Shop defensiveStance
MP-pris 25 MP
Låst op ved niveau 12
Mål Spiller
Beskrivelse Du stiller dig klar til at håndtere opgavernes næste angreb. Din Konstitution får et boost!(Baseret på: U-boostet KON)
Maksimer effekter Maksimer din KON med attributpoint eller udstyr (boosts til din KON vil ikke gøre denne evne stærkere) for at maksimere effekten af denne evne.
Kritisk hit? Forekommer ikke.
Noter Forøger spillerens KON.
Beregning Forøgelse af KON = u-boostet KON * 40 /(u-boostet KON + 200)
Eksempler Med u-boostet KON=25 får du 4 ekstra point.

Med u-boostet KON=125 får du 15 ekstra point.

Ændringer Nu stærkere, især for spillere på et lavere niveau

Bruger aftagende afkast
Topper ikke ved 40, men aftagende afkast giver en tilsvarende effekt
Anvender den u-boostede stat for at beregne effekten af evnen

Valorous Presence
Ikon Shop valorousPresence
MP-pris 20 MP
Låst op ved niveau 13
Mål Gruppe
Beskrivelse Din udstråling bolstrer modet i gruppen. Gruppemedlemmer får et boost til deres Styrke! (Baseret på: u-boostet STY)
Maksimer effekter Maksimer din STY med attributpoint eller udstyr (boosts til STY vil ikke påvirke denne evne) for at forøge effekten af evnen.
Kritisk hit? Forekommer ikke.
Noter Forøger STY af alle gruppens medlemmer.
Beregning STY forøgelse = u-boostet STY * 20 / (u-boostet STY + 200)
Eksempler Med u-boostet STY=25 vil dig og din gruppe opnå 2 ekstra point til STY

Med u-boostet STY=125 vil dig og din gruppe opnå 8 ekstra point til STY

Ændringer Nu stærkere for spillere på et lavere niveau, svagere for spillere med meget høje stats

Bruger aftagende afkast
Topper ikke ved 20, men aftagende afkast vil give en tilsvarende effekt
Anvender den u-boostede stat for at beregne effekten af evnen

Intimidating Gaze
Ikon Shop intimidate
MP-pris 15 MP
Låst op ved niveau 14
Mål Gruppe
Beskrivelse Dit blik sår frygt i hjertet på din gruppes fjender. Gruppen får et boost til deres Konstitution! (Baseret på: u-boostet KON)
Maksimer effekter Maksimer din KON med attributpoint eller udstyr (boosts til KON vil ikke påvirke denne evne) for at forøge effekten.
Kritisk hit? Forekommer ikke.
Noter Forbedrer alle gruppemedlemmers KON.
Beregning Kon forøgelse = u-boostet KON * 24 / (u-boostet KON + 200)
Eksempler Med u-boostet KON=25 vil dig og din gruppe opnå 3 ekstra point til KON

Med u-boostet KON=125 vil dig og din gruppe opnå 9 ekstra point til KON

Ændringer Nu stærkere især for spillere på et lavere niveau

Bruger aftagende afkast
Topper ikke ved 24, men aftagende afkast vil give en tilsvarende effekt
Anvender den u-boostede stat for at beregne effekten af evnen

UdstyrEdit

For mere information om Krigerens udstyr, se den tilsvarede engelsksprogede sektion.